in

Ang lalake bantayan mo man yan o hindi. Kung talagang tapat siya at mahal ka niya hinding hindi yan magpapalandi sa iba.

Ang lalake bantayan mo man yan o hindi. Kung talagang tapat siya at mahal ka niya hinding hindi yan magpapalandi sa iba.

Ang lalake bantayan mo man yan o hindi. Kung talagang tapat siya at mahal ka niya hinding hindi yan magpapalandi sa iba.

What do you think?

Written by Digital Tayo

Providing Inspirational Quotes, Viral Content and Latest News..

Ang Babae kapag iniingatan hinding hindi ka iiwan

Ang Babae kapag iniingatan hinding hindi ka iiwan.

Ang malabong relasyon ay parang panonood ng MMK

Ang malabong relasyon ay parang panonood ng MMK